Startvergadering 2018 / 2019

  

Aan de besturen van de verenigingen  aangesloten bij de A.S.B.                                                                                                                       

Geacht bestuur. 

 

Wij nodigen U uit tot het bijwonen van de z.g. STARTVERGADERING voor het seizoen 2018-2019

Deze vergadering wordt gehouden op MAANDAG 27 augustus 2018 a.s bij zaal Leuven, Landstraat te Aalten. Aanvang 20:00 uur.

 

Agenda: Opening

                     Bespreking bijgesloten notulen

                     Mededelingen en eventuele ingekomen stukken.

                    Bespreking algemene  feestavond.

                     Uitreiking schietroosters

                     Wat verder ter tafel komt.

                     Rondvraag en sluiting.

 

P.S. De toegestuurde Rekening graag betalen voor 15 september a.s. per bank:

Rabobank Aalten nr. NL87RABO0380203472 t.n.v. Penningmeester A.S.B.

                                                                                                                                                                                                                                                               

Namens het bestuur A.S.B.     

Secr. Chan Hoftijzer