Tijdens de ledenvergadering van Hamiwo werd Dinsdag 30 Mei Dhr. Arie te Linde gehuldigd voor zijn 60-jarige jubileum. (zie foto's)

Gefeliciteerd namens het bestuur.


De ledenlijsten voor 2023-2024 zijn verstuurd naar de secretaris van elke vereniging die aangesloten zijn bij de ASB.

 

Graag voor 4 Juni 2023 deze lijst terug sturen naar de competitieleider.


Schutters,

 

In de bijlage hieronder ziet u de schutters die in aanmerking komen voor eremetaal i.v.m. de hoogste klasse schutters en voor het aantal keren 120 die ze geschoten hebben.

Het bestuur zou graag zien dat deze schutters op 23 Mei 2023 zelf deze prijs op willen halen bij Cafe Leuven tijdens de ledenvergadering.

Download
Hoogste Klasse Schutter en 120 Schutters
Adobe Acrobat document 58.0 KB

Beslissingswedstrijden 18-04-2023 worden geschoten bij:

De Domme Aanleg Lichtenvoordsestraatweg 87 Aalten Aanvang 20:00 uur.

 

Klasse A3 Dale West 3 - Diana 3 561 - 570

Klasse B2 Dsv 3 - Hsv 4 564 - 549

Klasse C3 Treffer 8 - Atlantic 5 559 - 572

 

 


De uitslagen 11-04-2023 staan er op en zijn compleet. 

 

 


Aan de besturen van de verenigingen aangesloten bij de ASB.

 

Geacht Bestuur.

 

Wij nodigen U uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering welke gehouden wordt op:

Dinsdag 23 mei 2023 om 20:00 uur in zaal Leuven, Landstraat te Aalten

 

Agenda:    1.   Opening.

2.   Ingekomen stukken: Op moment van schrijven geen.

3.   Bespreking bijgesloten notulen.

4.   Jaarverslag Secretaris.

5.   Bespreking bijgesloten financieel verslag.

6.   Verslag kascontrole (C.S.V. en Dale West). Reserve De Aanleg

7.   Benoeming nieuwe kascontrole (Dale West en De Aanleg). Reserve De Poort

8.   Website ASB

9.   Herziening wedstrijdreglement. Onder andere in verband met opgelegd          

      Schieten en invallersregeling.

10. Contributie en boetes (verhoging boete voor niet opdagen

      Boetebeker  / beslissingswedstrijden)

11. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar Voorzitter Wim Lensink en

                        2de Penningmeester Marcel Driessen.

                        Aftredend en niet herkiesbaar: Jeroen van Zuidam.

                        Voor Jeroen zoekt het bestuur nog een nieuw bestuurslid. Kandidaten

                        kunnen zich schriftelijk melden via mail aan het bestuur van de ASB)

12. PAUZE.

13. Prijsuitreiking.

14. Onrust op de schietbanen bij verschillende locaties.

15. Benoeming Competitieleider.

16. Jeugd schieten.

17. Aaltense Kampioenschappen en Boete Beker.                                                                         

18. Rondvraag en sluiting.

 

De Ledenlijsten voor de nieuwe competitie die U direct na de Competitie krijgt toegestuurd,

inleveren voor 4 Juni 2023

 

Namens het bestuur ASB

     Secretaris. Chan Hoftijzer


Kampioenen 2022-2023 (foto's staan onder kopje foto's)

 

H    de Aanleg 1

A1  Lintelo 1

A2  Atlantic 2

A3  Diana 3

B1 Lintelo 2

B2 Dsv 3

B3 Grensschutters 3

C1 Treffer 6

C2 Treffer 7

C3 Atlantic 5

D1 Bsv 2

D2 Dale West 7

D3 de Aanleg 11


Boetebeker 2022-2023 geschoten op 28-02-2023 Finale. 

Dit werd geschoten bij Cafe Leuven Landstraat 9 Aalten Aanvang 20.00 uur

 

Klasse 1  de Aanleg - Hsv 1  590 - 576

Klasse 2 de Aanleg 2 - Dale West 3 568 - 552

Klasse 3 Wtm 2 - Atlantic 5  565 - 561

Klasse 4 Dale West 4 - Dale West 6  550 - 537

Klasse 5 Vsv 2 - de Aanleg 11  0 - 519

 

De winnaars gefeliciteerd 

 


“Open” schietkampioenschap gemeente “Oude IJsselstreek”,  (zie pdf document)

Download
Algemene info Oude IJsselstreek wedstrij
Adobe Acrobat document 344.2 KB

Download
Boetebeker 2022-2023 Einduitslag
boetebeker 2022 -2023 na 9e wedstrijd.pd
Adobe Acrobat document 135.5 KB

Aaltens Kampioenschap 2022-2023 (zie ook kopje Foto's)

 

De uitslagen van het Aaltens kampioenschap staan op de site.

De schutters die geel gemarkeerd zijn die vallen in de prijzen.

De jeugdschutters zijn ook geel gemarkeerd want die ontvangen allemaal een attentie.

 

De prijsuitreiking is Woensdag 14 December 2022 bij  Suzie’s Farm Loohuisweg 5, 7121 JL Aalten aanvang 20:00 uur.

We zouden als bestuur van de A.S.B op prijs stellen dat elke schutter (ook de Jeugd) die in de prijzen is gevallen deze zelf komt ophalen deze avond.


Uitslagen Aaltens Kampioenschap 2022-2023

Download
Uitslag AK 2022-2023 Klasse H.pdf
Adobe Acrobat document 68.1 KB
Download
Uitslag AK 2022-2023 Klasse A.pdf
Adobe Acrobat document 94.7 KB
Download
Uitslag AK 2022-2023 Klasse A (5K).pdf
Adobe Acrobat document 53.9 KB
Download
Uitslag AK 2022-2023 Klasse B.pdf
Adobe Acrobat document 78.7 KB
Download
Uitslag AK 2022-2023 Klasse B (5K).pdf
Adobe Acrobat document 53.3 KB
Download
Uitslag AK 2022-2023 Klasse C.pdf
Adobe Acrobat document 72.9 KB
Download
Uitslag AK 2022-2023 Klasse C (5K).pdf
Adobe Acrobat document 54.6 KB
Download
Uitslag AK 2022-2023 Klasse D.pdf
Adobe Acrobat document 72.4 KB
Download
Uitslag AK 2022-2023 Klasse D (5K).pdf
Adobe Acrobat document 54.1 KB
Download
Uitslag AK 2022-2023 Klasse E.pdf
Adobe Acrobat document 71.2 KB
Download
Uitslag AK 2022-2023 Klasse Jeugd.pdf
Adobe Acrobat document 67.8 KB
Download
Uitslag AK 2022-2023 Klasse JEUGD (5).pd
Adobe Acrobat document 60.2 KB

Download
Wedstrijdformulier 2022-2023
Wedstrijdformulier_ASB_2022_2023.xlsx
Microsoft Excel werkblad 85.1 KB

Hierbij alvast het schietboekje 2022-2023.

Iedereen kan het downloaden door op de rode knop Download te drukken..

Download
Schietboekje 2022-2023
Schietboekje 2022-2023.pdf
Adobe Acrobat document 3.6 MB

Jubilaris

 

Dit jaar heeft Ons Genoegen enkele jubilarissen. Eentje daarvan is zelfs 50 jaar lid van de vereniging: Henk Bauhuis.

Daarom kreeg hij op de ledenvergadering van Ons Genoegen uit handen van Chan Hoftijzer een erespeldje van de ASB uitgereikt.

 

Op de foto ook Joop de Bree, die 25 jaar lid van Ons Genoegen is.


Nieuw huishoudelijk en wedstrijd reglement

 

Tijdens de ledenvergadering van 28 mei 2019 zijn een nieuw huishoudelijk reglement en een nieuw wedstrijdreglement vastgesteld. Hier vind je het huishoudelijk reglement. En hier het wedstrijdreglement.


Webshop

 

Hebben jullie kaarten, schietboek of een schietsteun nodig bestel dit dan zo veel mogelijk via de webshop en niet meer via de telefoon of mail.

Heb je een schietsteun nodig bestel deze tijdig want we hebben er maar een paar op voorraad omdat we niet weten hoeveel we er nodig hebben, kaarten en schietboeken zijn wel op voorraad.

In overleg kan ik het eventueel brengen maar dan moet er geen haast bij zijn en ik breng het dan als ik in de buurt kom i.v.m werk of privé en anders graag bij me komen ophalen.