Beste schutters,

 

Een week geleden hebben we de besturen van de aangesloten verenigingen geraadpleegd over hoe we nu verder gaan met de competitie. Daarbij hebben we als bestuur twee mogelijkheden voorgelegd:

  1. Wachten tot half februari 2021. Met de (kleine) kans dat de maatregelen zover zijn verlicht op dat we nog een halve competitie af kunnen ronden. We zouden dan nog zo’n 3 ronden kunnen schieten.
  2. We stoppen nu meteen de competitie 2020-2021. Geen onduidelijkheid meer. Geen kampioenen in de postcompetitie. Hopelijk kunnen we seizoen 2021-2022 weer gewoon beginnen.

De helft van de verenigingen is voor optie 2: het stoppen van de competitie. Daarom heeft het bestuur (met pijn in het hart) besloten om de competitie 2020-2021 stop te zetten. Er worden geen kampioenen uitgeroepen, er degraderen geen teams.

 

Het bestuur blijft de ontwikkelingen rondom Corona op de voet volgen en gaat zich voorbereiden op het seizoen 2021-2022. Als er in de tussentijd nog ontwikkelingen zijn, dan houden we jullie natuurlijk op de hoogte.

 

Doe voorzichtig en pas op elkaar.

 

Het bestuur van de Aaltense Schietbond


Beste schutters,

 

Net zoals de meesten van jullie heeft ook het bestuur van de ASB met veel spanning gekeken naar de persconferentie van de Minister-president.

De meeste maatregelen waren de afgelopen dagen al uitgelekt, maar dit zijn de (voor ons schutters) twee belangrijkste:

  • De horeca gaat voor 4 weken dicht, met een mogelijkheid tot verlichting of verzwaring over 2 weken;
  • Teamsport wordt verboden, ook als de 1,5 meter afstand wel aangehouden kan worden

Dit betekent dat wij de competitie op dit moment niet voort kunnen zetten. Maar we gaan de competitie op dit moment ook niet volledig afgelasten.

  • De competitie 2020-2021 wordt tot januari 2021 stilgelegd;
  • Als de situatie het dan toelaat zullen we een halve competitie afmaken. Dat betekent dat we de eerste competitiehelft van het seizoen 2020-2021 af zullen maken. Al geschoten wedstrijden blijven gewoon staan. 

Een lastig besluit, maar het enige dat wij op dit moment kunnen nemen. In december bekijken we hoe de situatie dan is. Op dat moment nemen we een definitief besluit over hervatting, verder uitstel of afgelasting van de competitie.

 

Als jullie vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met het bestuur (secretaris@aaltenseschietbond.nl) of de competitieleider (competitieleider@aaltenseschietbond.nl).

 

Doe voorzichtig en pas op elkaar.

 

Het bestuur van de Aaltense Schietbond

 


Uitslagen 13-10-2020 staan er op en zijn niet compleet.(wedstrijden worden later ingehaald)


Geachte Schutters,

 

De volgende vijftallen hebben zich teruggetrokken uit de competitie, Onder Ons 1 en 4 en Atlantic 5.

 

Ksv 3 haalt de wedstrijd van 6-10-2020 op 20-10-2020 in.

 

De volgende vijftallen maken gebruik van de regel om tijdelijk stil te liggen 3 weken of langer, Ons Genoegen 4, 5 , 8 en 9, De Aanleg 8, Hamiwo 2, Csv 1.

Deze vijftallen zullen later de wedstrijden inhalen.

Als je tegen de vijftallen moet schieten die stil liggen dan word pas de uitslag op de site gezet als zij ook hebben geschoten.

 

De wedstrijden tegen de vijftallen die zich teruggetrokken hebben hoeft niet geschoten te worden.

 

Heb begrip voor deze beslissingen want iedereen heeft zijn eigen redenen om dit doen en dat moeten we respecteren.


Beste schutters,

 

Het bestuur van de ASB stond de afgelopen dagen voor een dilemma. Aan de ene kant hebben we te maken met oplopende Corona besmettingsaantallen in Nederland en de aanvullende maatregelen die de overheid daarom heeft genomen. Aan de andere kant laten die extra maatregelen nog steeds ruimte om de competitie voort te zetten. Dezelfde overheid die extra maatregelen neemt, geeft meer ruimte aan sportverenigingen en geeft daar het belang van sport voor de gemeenschap aan. 

 

We hebben contact gehad met veel verenigingen, schutters en locaties. Het beeld dat daarbij ontstaat is onzekerheid, maar ook een grote wil om door te gaan met de schietsport.

 

Na lang beraad is het bestuur van de ASB daarom tot het volgende gekomen:

  • De competitie wordt gedurende de drie weken dat de aanvullende Corona maatregelen gelden voortgezet.
  • De competitie is zo gepland dat het maximaal aantal van 30 bezoekers per locatie niet overschreden zou moeten worden. (Op het totaal aantal bezoekers van een locatie heeft de ASB geen invloed.)
  • Verenigingen mogen vroeger dan de gebruikelijke 20.00 uur aan een wedstrijd beginnen om aan de sluitingstijden van de horeca (21.00 uur uiterlijk binnen, 22.00 uur uiterlijk buiten) te voldoen.
  • Wil een team gedurende de komende drie weken toch liever niet schieten, dan kan dat. Deze wedstrijden kunnen later ingehaald worden. Dat kan naar eigen inzicht en in overleg met de schietlocatie gedaan worden. Meld wel even bij de competitieleider (competitieleider@aaltenseschietbond.nl) dat een wedstrijd uitgesteld wordt en let goed op het vermelden van het wedstrijdnummer van de ingehaalde wedstrijd(en).

 

Let wel dat je je aan de geldende regels houdt en neem de (hygiëne) adviezen zoveel mogelijk ter harte. Dit is een verantwoordelijkheid van iedere vereniging en schutter zelf. Alleen zo kunnen we doorgaan met onze schietsport.

 

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet. Als de situatie zo verandert dat dit invloed heeft op de competitie, dan laten wij dat zo snel mogelijk weten.

 

Als jullie vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met het bestuur (secretaris@aaltenseschietbond.nl) of de competitieleider (competitieleider@aaltenseschietbond.nl).

 

Doe voorzichtig en pas op elkaar.

 

 

Het bestuur van de Aaltense Schietbond Geachte Schutters 

 

Zouden jullie bij het doorsturen van de uitslagenlijst via Whattsapp onder de foto het wedstrijdnummer willen vermelden.

Want ik krijg nu veel meer uitslagen en bij vragen kan ik het dan niet meer terug vinden en met wedstrijdnummer is dit iets makkelijker.

Verder graag de tegenstander ook op het formulier vermelden net zo als je normaal doet.

Ik kan dan makkelijker controleren of het juiste wedstrijdnummer op het formulier staat.

 

Let hierop a.u.b. dat men ook het juiste wedstrijdnummer gebruikt voor de juiste wedstrijd.

Want dit ging deze week al een paar keer mis en dat is dan weer een boete, dus voorkom dit.

 

Competitieleider Hans Klein Langenhorst


Competitie 2020-2021

 

Het Schietboekje 2020-2021 is te downloaden onder downloads/competitie 2020-2021

 

Bij vragen mag je altijd mailen.

 

competietieleider@aaltenseschietbond.nl

 


Post Competitie (mails verstuurd naar de verenigingen met ledenlijst)

 

Op de extra ledenvergadering van 6-7-2020 is besloten om een postcompetitie te gaan schieten. De reden is dat i.v.m. Coronavirus een normale competitie niet te realiseren is. Op de schietbanen hoeft men geen 1,5 afstand te houden. Maar op bepaalde locaties kan geen 1,5 m afstand gehouden worden in het zitgedeelte.

Postcompetitie houdt in dat alle wedstrijden op de schietbaan van de eigen vereniging worden geschoten, zonder tegenstander. Dus geen uit- en thuiswedstrijden zolang de huidige 1,5 meter maatregelen blijven bestaan.

De wedstrijd hoeft niet per sé geschoten te worden op dinsdag. De vereniging waar je bij schiet kan dan beter organiseren wanneer men kan gaan schieten als er niet genoeg ruimte is om alle vijftallen op één avond te laten schieten. Zo kan toch worden voldaan aan de corona maatregelen.

Daarom is er besloten om de schutters meer tijd te geven om te gaan schieten. Dit betekend dat een wedstrijd voor donderdag 23.00 uur in de zelfde week dat de wedstrijd gepland staat, geschoten moet worden en dat het wedstrijdformulier voor deze tijd binnen moet zijn. Dan kan de Competitieleider de uitslagen nog voor het weekend op de site hebben staan.

Verder zorgen we ervoor  dat elke vereniging weer een ledenlijst krijgt zodat men de schutters op kan geven die mee willen doen met deze Competitie.

Wil een vereniging of schutter niet mee doen met deze competitie omdat ze het niet verantwoord vinden, dan kunnen ze zich een jaar terugtrekken en vanaf volgend jaar word er dan opnieuw ingedeeld naar de gemiddelden van de Competitie 2019/2020. Dit jaar telt dan niet mee en er komen geen kampioenen of vijftallen die degraderen.

De kaarten moeten bij elke wedstrijd worden voorzien van het wedstrijdnummer en moeten na afloop worden bewaard, want deze  kunnen eventueel gecontroleerd worden. Ook kan de A.S.B. steekproeven houden om te kijken of alles volgens de regels verloopt. Maar we gaan er van uit dat iedereen naar eer en geweten zal handelen om een mooie prestatie  te leveren.

De A.S.B. heeft in overleg met de verenigingen elke vereniging tot 30 juli 2020  de tijd gegeven om te overleggen met de leden of ze mee willen gaan doen aan de postcompetitie en om de vijftallen samen te gaan stellen voor de schutters die wel willen schieten. Graag het antwoord met eventueel ledenlijst sturen naar : competitieleider@aaltenseschietbond.nl

Er komt dit jaar geen fysiek boekje omdat de tijd heel krap word om dit voor 1 september klaar te hebben. Daarom is er besloten als er geschoten word alleen een digitale versie uit te geven.

Komt men toch ruimte te kort om te gaan schieten dan kan er in overleg uitgeweken worden naar een andere schietlocatie. Want er zijn locaties die ruimte genoeg hebben op dinsdagavond of eventueel een andere avond dat er toch geschoten kan worden. Denk bijvoorbeeld aan  Restaurant het Schepersveld en Party centrum ‘ t Noorden. Café Leuven heeft ook aangegeven dat er eventueel op woensdagavond geschoten kan worden als men dat wil.

Maar dit alles graag in overleg met de caféhouder en de A.S.B. zodat iedereen op de hoogte is.


 

De spelregels voor de Post competitie zijn:

De wedstrijd moet voor donderdag 23:00 uur geschoten zijn in dezelfde week dat deze gepland staat. Het wedstrijdformulier per Whatsapp versturen naar de Competitieleider. De kaarten moeten worden voorzien van het wedstrijdnummer en worden bewaard tot het einde van de competitie. Kun je een datum niet dan mag er vooruit geschoten worden maar geef dit dan door aan je vijftalleider zodat hij weet waar de kaarten zijn. Het beste is dat een vast iemand de kaarten telt bijvoorbeeld vijftalleider.

 

 

Het Bestuur van A.S.B.Digitaal Wedstrijdformulier

 

Wie het wedstrijdformulier digitaal in wil vullen in het seizoen 2019-2020 kan hier onder dit formulier downloaden.

Het wedstrijd formulier kun je dan sturen naar uitslagen@aaltenseschietbond.nl

Dit staat ook op het formulier en je hoort dan ook dit formulier naar de tegenstander te sturen en dit is dan tevens de handtekening als het verzonden is.

Download
Wedstrijdformulier_ASB_2020_2021.xlsx
Microsoft Excel werkblad 86.3 KB

Nieuw huishoudelijk en wedstrijd reglement

 

Tijdens de ledenvergadering van 28 mei 2019 zijn een nieuw huishoudelijk reglement en een nieuw wedstrijdreglement vastgesteld. Hier vind je het huishoudelijk reglement. En hier het wedstrijdreglement.


Webshop

 

Hebben jullie kaarten, schietboek of een schietsteun nodig bestel dit dan zo veel mogelijk via de webshop en niet meer via de telefoon of mail.

Heb je een schietsteun nodig bestel deze tijdig want we hebben er maar een paar op voorraad omdat we niet weten hoeveel we er nodig hebben, kaarten en schietboeken zijn wel op voorraad.

In overleg kan ik het eventueel brengen maar dan moet er geen haast bij zijn en ik breng het dan als ik in de buurt kom i.v.m werk of privé en anders graag bij me komen ophalen.