Beste schutters,

 

 

We hebben nog een paar wijzigingen moeten doen in het geplande wedstrijdschema. Het rooster voor de klassen A3, B2 en D3 is daardoor veranderd. Het aangepaste wedstrijdschema is te bekijken op de website. Dit staat onder Competitie / Wedstrijdrooster.

 

Let wel: alles nog steeds onder voorbehoud van het versoepelen van de huidige Corona maatregelen.


Beste schutters,

 

Het nieuwe wedstrijdrooster staat op de website.

 

Als gevolg van de nog steeds geldende Corona maatregelen kunnen we het seizoen niet zoals gebruikelijk op de eerste dinsdag van september beginnen. Daarom beginnen we dit seizoen 4 weken later, op 5 oktober 2021. Let wel: dit is op voorwaarde dat de 1,5 meter maatregel voor die tijd wordt losgelaten.

Deze onzekerheid is ook de reden dat er nog geen boekje klaarligt. Maar het geplande wedstrijdschema kun je al wel bekijken op de website. Dit staat onder Competitie / Wedstrijdrooster.


Geachte Verenigingen,

 

Vrijdag 13 augustus heeft het kabinet besloten om de 1,5 m afstand maatregel nog te handhaven tot 20 september.

Daarom is het nog niet mogelijk om in de eerste septemberweek zoals gewoonlijk met het schieten te beginnen.

Wij als bestuur hebben daarom besloten om de competitie een maand uit te stellen.

We willen daarom de competitie op 5 Oktober laten starten op voorwaarde dat de 1,5 meter maatregel op 20 september wordt opgeheven.

 

De vergadering van 23 Augustus wordt daarom verschoven naar 27 september 2021 om 20 uur bij Leuven. (zie hier onder)


Aan de besturen van de verenigingen  aangesloten bij de A.S.B.                                                                                                  

Geacht bestuur.

 

Wij nodigen U uit tot het bijwonen van de z.g. STARTVERGADERING voor het seizoen 2021-2022alsmede ook voor de Algemene ledenvergadering van het seizoen 2020-2021.

Deze vergadering wordt verschoven naar Maandag 27 September (i.p.v. 23 Augustus) a.s bij zaal Leuven, Landstraat te Aalten. Aanvang 20:00 uur.

 

N.B. Graag 1 afgevaardigde per vereniging i.v.m covid-19

 

Agenda:  1.Opening.

               2.Coronatijd.

               3.Bespreking bijgesloten notulen.

               4.Mededelingen en eventuele ingekomen stukken.

               5.Jaarverslag Secretaris.

               6.Bespreking financieel verslag.

               7.Verslag kascontrole (Atlantic en BSV).reserve CSV

               8.Benoeming nieuwe kascontrole (BSV en CSV).reserve DaleWest

               9.Contributie en boetes.

             10.Bestuursverkiezing:

                  Aftredend en herkiesbaar: Penningmeester Erik ter Horst 

                  Aftredend en niet herkiesbaar: 2-de sekretaris Rene Koskamp

                  Voor Rene Koskamp zoeken wij nog een kandidaat!

                  (tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk melden bij de ASB)                        

             11.Uitreiking schietboekjes.

             12.Pauze.

             13.Benoeming competitie leider.

             14.Jeugdschieten.

             15.Aaltens kampioenschap en boetebeker

             16.Rondvraag en sluiting.

 

Namens het bestuur.

 

secr. Chan Hoftijzer


Geachte Verenigingen,

 

De ledenlijsten voor 2021-2022 zijn al weer verstuurd dus kijk even in jullie mailbox.

Graag deze ledenlijsten voor 30 Mei 2021 terug sturen alsjeblieft zodat we weer de competitie voor 2021-2022 kunnen indelen want we gaan er vanuit zo hoe het nu gaat dat we in September 2021 weer mogen schieten. Mocht dat niet zo zijn dan kunnen we het altijd nog aanpassen.

 

Competitieleider 

 


Nieuw huishoudelijk en wedstrijd reglement

 

Tijdens de ledenvergadering van 28 mei 2019 zijn een nieuw huishoudelijk reglement en een nieuw wedstrijdreglement vastgesteld. Hier vind je het huishoudelijk reglement. En hier het wedstrijdreglement.


Webshop

 

Hebben jullie kaarten, schietboek of een schietsteun nodig bestel dit dan zo veel mogelijk via de webshop en niet meer via de telefoon of mail.

Heb je een schietsteun nodig bestel deze tijdig want we hebben er maar een paar op voorraad omdat we niet weten hoeveel we er nodig hebben, kaarten en schietboeken zijn wel op voorraad.

In overleg kan ik het eventueel brengen maar dan moet er geen haast bij zijn en ik breng het dan als ik in de buurt kom i.v.m werk of privé en anders graag bij me komen ophalen.