Schietlocatie Adres Plaats Telefoonnummer
Dorpshuis Zieuwent Dorpstraat 34 Zieuwent 0544-351318
       
Vereniging Functie Naam Telefoonnummer
Zieuwent Voorzitter John Sprenkeler 06-12956545
  Secretaris André Papen 0544-351970
  Penningmeester André Papen 0544-351970
  Bondsbestuurslid Herman Beerten 0544-351205
       
Contact Adres Plaats Mailadres
Zieuwent p/a De Haare 32 7136 MK Zieuwent a.papen@chello.nl