Schietlocatie Adres Plaats Telefoonnummer
Dorpshuis Zieuwent    Dorpstraat 34 Zieuwent 0544-351318
       
Vereniging Functie Naam Telefoonnummer
Zieuwent Voorzitter John Sprenkeler 06-12956545
  Secretaris André Papen 06-16136100
  Penningmeester André Papen 06-16136100
  Bondsbestuurslid     Herman Beerten 0544-351205
       
Contact Adres Plaats Mailadres
Zieuwent p/a De Haare 32 7136 MK Zieuwent