Boetereglement


Goedgekeurd d.d 23 mei 2023


AALTENSE SCHIETBOND


Artikel 1.           

Nieuw lid. Indien een vereniging een schutter opstelt, die niet voorafgaand aan het seizoen is aangemeld, dan wordt voor die schutter na afloop van het seizoen alsnog lidmaatschapsgeld in rekening gebracht.

 

Artikel 2.           

Wedstrijden. Voor een wedstrijd die is verzet zonder voorafgaand bericht aan en met toestemming van de competitieleider, wordt een boete van € 15,- opgelegd.

Indien volgens artikel 2 van het wedstrijdreglement niet voldoende schutters aanwezig zijn, wordt een boete van € 25,- opgelegd.

Indien een vijftal niet op komt dagen, zoals vermeld in artikel 3 van het wedstrijdreglement, wordt een boete van € 50,- opgelegd. Betreft het een wedstrijd in het kader van de reguliere competitie, dan worden ook drie strafpunten in mindering gebracht.

Indien een vijftal een onrechtmatige schutter opstelt, zoals vermeld in artikel 6 van het wedstrijdreglement, wordt een boete van € 25,- opgelegd. Betreft het een wedstrijd in het kader van de reguliere competitie, dan worden ook drie strafpunten in mindering gebracht.

 

Artikel 3.           

Wedstrijdformulier. Voor een wedstrijdformulier dat niet op de vastgestelde tijd door de competitieleider is ontvangen wordt een boete van € 10,-opgelegd.

Voor elk gegeven dat niet of foutief op het wedstrijdformulier is ingevuld, wordt een boete van € 2,50 opgelegd.

Voor elke telfout op het wedstrijdformulier wordt een boete van € 2,50 opgelegd.

 

Artikel 4.           

Protest. Het indienen van een protest volgens artikel 19 van het wedstrijdreglement kost € 25,-, te betalen door de vereniging die het protest verliest.

 

Artikel 5.           

Vergaderingen. Indien een vereniging op een door de ASB uitgeschreven vergadering niet vertegenwoordigd is door een lid, wordt een boete van € 15,- opgelegd.

 

Artikel 6.           

Betaling. Indien een vereniging een door de ASB verstuurde factuur niet binnen 14 dagen na de eerste herinnering betaalt, wordt een boete van € 25,- opgelegd.

.

Artikel 7.           

 

Slotbepalingen. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. Wijzigingen in dit reglement kunnen slechts worden aangenomen bij besluit van de algemene ledenvergadering.

 

Download
Boetereglement Aaltense Schietbond (versie 23.05.2023)
Boete Reglement ASB 20230523.pdf
Adobe Acrobat document 57.4 KB